Risk Analizi

Risk Analizi

Risk Analizi Hizmetleri;
Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan ‘’belirleme’’çalışmalıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yöntemler prosedürü şöyledir:

İşyerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların herbirinde; Yapılan işler,
Çalışma ortamları,
Çalışma koşulları,
Kullanılan malzeme ve donanımlar,
Çalışan insanlar,
Tehlikeler ve tehlikeli durumlar

Sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da Çevrede var olan Tehlikeleri belirlemek, Riskleri ortaya çıkarmak ve Riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

U Z M A N
E K İ P
O S G B