İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (B Sınıfı)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (B Sınıfı)

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olup, 3 yıl mesleki tecrübe kazanmış uzmanlardan B Sınıfı İş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere B Sınıfı Uzmanlık için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve sınavlara hazırlamaktır.

Eğitim süresi 6 saat /gündür. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz. Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir. Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir. Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Eğitim konuları ve sıralaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir; Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği Temel hukuk İş hukuku Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler İSG hizmetleri İSG kurulları İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri Risk yönetimi ve değerlendirmesi Çalışma ortamı gözetimi İş hijyeni İş yeri ve bina eklentileri Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği El Aletlerinde Güvenlik Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği Yangın Acil Durum Planları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG Yüksekte çalışmalarda İSG İnşaat iş yerlerinde İSG Maden iş yerlerinde İSG Kişisel koruyucu donanımlar İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG İş kazaları Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler Ağır ve tehlikeli işler Çalışma yaşamında özel risk grupları Vardiyalı çalışma ve gece çalışması Çalışma hayatında etik Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim Değerlendirme ve son test İş yerinde pratik uygulamalar

90 saat uzaktan Eğitim + 90 saat örgün eğitim + 40 saat pratik eğitim ( staj )

U Z M A N
E K İ P
O S G B