Kurumsal

team

Uzman Ekip

Uzman Ekip Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ltd. Şti.

Uzman Ekip OSGB olarak 2015 yılının hemen başında faaliyet hayatımıza başladık. Öncelikli gayemiz, iş yerlerinde ,iş kaybına uğramadan iş yerinde doğabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlemleri, işveren adına çalışanlarla beraber almaktır. Böylece işverenin sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti göstermektir.

Misyonumuz; Müşterilerimizin “iş sağlığı ve güvenli” konusundaki ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm ortağı olmak ve Türkiye’nin geleceği için; Sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, toplumda bu yönde bir iş bilincinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak..

U Z M A N
E K İ P
O S G B