İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (A Sınıfı)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (A Sınıfı)

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesine sahip olup, 4 yıl mesleki tecrübe kazanmış uzmanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlere A sınıfı uzmanlık için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve sınavlara hazırlamaktadır.

Konular; Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
Temel hukuk
İş hukuku
Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
İSG hizmetleri
İSG kurulları
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
Risk yönetimi ve değerlendirmesi
Çalışma ortamı gözetimi
İş hijyeni
İş yeri ve bina eklentileri
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
El Aletlerinde Güvenlik
Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
Yangın
Acil Durum Planları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
Yüksekte çalışmalarda İSG
İnşaat iş yerlerinde İSG
Maden iş yerlerinde İSG
Kişisel koruyucu donanımlar
İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
İş kazaları
Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
Ağır ve tehlikeli işler
Çalışma yaşamında özel risk grupları
Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
Çalışma hayatında etik
Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
Değerlendirme ve son test
İş yerinde pratik uygulamalar

ÇSGB Kuralları gereği iş güvenliği uzmanlığı kursunun uygulama kuralları Eğitim süresi 6 saat /gündür. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz. Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir. Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir. Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

90 saat uzaktan eğitim + 90 saat örgün eğitim + 40 saat pratik eğitim ( staj )

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitiminin sonunda uzman ekip İSG tarafından eğitim katılım belgesi hazırlanır. Bu belge eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç (10) on gün içerisinde ÇSGB'ye gönderilir. Eğitim katılım belgesi bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz. Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır ya da yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Adayların A sınıfı İş Güvenliği uzmanlık sertifikası alabilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılacak merkezi sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

U Z M A N
E K İ P
O S G B