İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

BU EĞİTİMİ NEDEN ALMALISINIZ? İlkyardım Yönetmeliğinine istinaden; 16 saatlik Temel İlkyardım Kursuna tamamlayarak ilkyardım sertifikası alan kişilerin sertifkaları 3 yıl geçerli olmaktadır. Belge süresi dolmak üzere olan ilkyardımcıların, 8 saatlik İlkyardım Yenileme Eğitimi’ne katılarak sınav şartı aranmaksızın mevcut belgelerini yenilemeleri gerekmektedir. Bursa’nın ilk özel ilkyardım eğitim merkezi olan Uzman Ekip İSG’de ilkyardım eğitimi alan katılımcıların belge yenileme süreleri uzmanlarımızca takip edilmekte ve yaklaşan eğitim tarihleri kendilerine bildirilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA KAZANIMINIZ NE OLACAK? • Belge süresi dolmadan gerçekleşen 8 saatlik yenileme ile sertifikaların geçerlilik süresi, katılımcılara sınav uygulanmaksızın 3 yıl uzatılmaktadır. •Belge süresinin aşılması durumunda katılımcıların yeniden 16 saatlik temel ilkyardım eğitimi alması ve sınava girmesi gerekmekte olup, hem zaman hem de maliyet artışı oluşmaktadır. •Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından onaylı Sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir. •Eğitimler interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, maket, projektör, slayt vb eğitim materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. •İlk Yardım el kitabı tüm katılımcılara ücretsiz verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Müfredatımız:
• Giriş olay yeri değerlendirme,
• Temel Yaşam Desteği ( Bebek),
• Temel Yaşam Desteği ( Çocuk ve yetişkin),
• Kanama ve yaralanmalarda ilk yardım,
• Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
• Zehirlenmelerde ilk yardım,
• Boğulmalarda ilk yardım,
• Solunum yolunda yabancı cisim kaçmasında ilk yardım,
• Yanık ve donmalarda ilk yardım,
• Elektrik çarpmalarında ilk yardım,
• Bilinç bozukluğu ve medikal acillerde ilk yardım,
• Hayvan ısırma – sokmalarında ilk yardım, hasta,
• Yaralı ve kazazede taşıma teknikleri.

İlkyardımcı sertifikası geçerlilik süresi bitmek üzere olan ilkyardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

U Z M A N
E K İ P
O S G B