Acil Eylem Planı Hazırlanması

Acil Eylem Planı Hazırlanması

Şantiyede İş Güvenliği Ekiplerinin Oluşturulması;
Ülkemizde ölümle sonuçlanan iş kazası bakımından inşaat sektörü birinci sırada yer almaktadır. Bu durumun en önemli etkenleri içerisinde inşaat işinin geçici olması, ayrıca ağır ve tehlikeli iş yükünün ve işçi sirkülasyonunun fazla olmasıdır.
İşyerinde yapılan işin gereği yüksekte çalışmadan dolayı kayma ve düşme tehlikesi olan yerlerin çok oluşu, işe uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması gibi inşaatın kendine özgü nedenlerini de sıralayabiliriz.
Bu nedenle yüksek risk taşıyan inşaat işyerlerinde şantiye iş güvenliği ile görevlendirilmiş ekiplerin oluşturulmasının önemi artmakadır.
Temel nedenlerinden en önemlisi şantiyelerde “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi”nin kurulmaması, bu sistemi yürütümünden sorumlu olacak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 81. maddesi uyarınca uzman bir kişinin bulunmamasıdır.
İş Kanununda; işyerlerinde işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak ve onun zarar görmesini önlemek için işyerinde gerekli önlemleri alma, önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etme, araç ve gereçleri noksansız bulundurma, işçileri risklere karşı bilgilendirme görevi, işverenlere verilmiştir. İşverenlerin “işçiyi gözetme borcu” olarak adlandırılan bu görev, hem kamu hukuku hükümleri içerisinde bulunan İş Kanunu’ndan hem de özel hukuk hükümleri içerisinde bulunan Borçlar Kanunu’ndan doğan bir borç niteliğindedir.
Dönüşüm Danışmanlık olarak şantiyelerde iş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğümüz hizmetlerimizde yer alacak şantiye iş güvenliği uzmanlarının sayıları hem mevzuat çerçevesinde hem de işyeri özelliklerine göre karşılıklı olarak belirlenmektedir.
Şantiye İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipleri içerisinde uzmanlık konularına göre konusunda tecrübeli ekip liderleri ve liderlere bağlı teknik personel görevlendirilmektedir. Örnek şantiye iş sağlığı ve güvenliği ekibi organizasyonları aşağıdaki gibidir;
Şantiye İş Sağlığı ve Güvenliği Ekiplerinin oluşturulması gerek Türkiye ve gerekse de yurt dışında bulunan şantiyelerinizde gerçekleştirilebilmektedir.

U Z M A N
E K İ P
O S G B