Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Korunma
Patlamadan korunma dokümanı, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. İlgili yönetmeliğin 10. maddesinde
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” diye belirtilmiştir.

Tehlikeli bölge sınıflandırılması çalışmaları aşağıda belirtilen standartlar içerisinde belirtilen hesap yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler
TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler
Uzman Ekip OSGB olarak hazırladığımız Patlamadan Korunma Dokümanında
Proses şartları
Kimyasal Maddelerin Özellikleri
Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
Tutuşturucu Kaynaklar
Havalandırma Özellikleri
Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
Patlamanın Etkisinin Azaltılması
Konu başlıkları yer almaktadır.

U Z M A N
E K İ P
O S G B