İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (C Sınıfı)

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi (C Sınıfı)

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitim merkezlerinin iş güvenliği kurslarına ilişkin uymaları gereken kurallar Eğitim süresi 6 saat /gündür. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Blok ders yapılamaz Saat 21:00’den sonra örgün eğitim yapılamaz. Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır. Derse devamsızlık yapan katılımcıların yoklama çizelgesi üzerine eğitmen tarafından KATILMADI ifadesi yazılır ve yoklama çizelgeleri gün sonunda mesul müdür tarafından imzalanır. Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir. Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir. Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır. Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği Temel hukuk İş hukuku Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri İş sağlığı ve güvenliği kurulları İSG yönetim sistemleri Risk yönetimi ve değerlendirmesi Çalışma ortamı gözetimi İş hijyeni İş yeri ve bina eklentileri Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği El Aletlerinde Güvenlik Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği Yangın Acil Durum Planları Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG Yüksekte çalışmalarda İSG İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği Maden iş yerlerinde İSG Kişisel koruyucu donanımlar İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG İş kazaları Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler Ağır ve tehlikeli işler Çalışma yaşamında özel risk grupları Vardiyalı çalışma ve gece çalışması Çalışma hayatında etik Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim Değerlendirme ve son test İş yerinde pratik uygulamalar

90 saat örgün eğitim , 90 saat uzaktan eğitim, 40 saat staj

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi

U Z M A N
E K İ P
O S G B