İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı

A)Mevzuata Uygunluk;
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İSG Tüzüğü ve bunlara bağlı yönetmelikler ile İSG mevzuatlarında yer alan hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak çalışma dosyalarını hazırlayarak, mevzuat gereği istenilen tüm bürokratik işlemlerin tamamlanmış vaziyette muhafaza edilmesini sağlamak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanacak yönetmelik, tebliğ ve İSG mevzuatında yapılan değişiklikler, güncelleme ve iptaller, hakkında işvereni bilgilendirmek ve yeni mevzuat koşullarına göre gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlamak.

B)Rehberlik ve Danışmanlık;
İşyeri amirlerine İSG konusunda danışmanlık yapmak, İşyeri amirlerinin konu ile ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek.

İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.

Meslek hastalığı ve iş kazası ile İSG konularındaki eksikliklerde yasal mevzuat gereği yapılması gereken hususların gerçekleşmesinde işverene yardımcı olmak, gerçekleşebilecek cezai ve hukuki süreçlerde, işverene ve gerektiğinde işveren avukatlarına danışmanlık yapmak.

C)Sağlık Güvenlik Planı & Dokümanı Hazırlanması;
Sağlık ve Güvenlik Planı/Dokümanı hazırlamak. İş sağlığı ve güvenliği sistemi, işe giriş işlemleri. Acil durum müdahale planı, yıllık eğitim planı, değerlendirme raporu, meslek hastalığı, iş kazası, yasal mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile risk değerlendirme konularını kapsamaktadır.

U Z M A N
E K İ P
O S G B